Uygulama Güvenliği

Native to Software

Uygulama Güvenliği kurumların önlem alması gereken en kritik güvenlik maddelerini içeren en genel başlıktır. Bu başlık altında özellikle uygulama geliştiren kurumların daha en başından kaynak kod güvenliğinden başlayarak aslında adım adım gidilmesi gereken bir dizi başlık içermektedir.

  • Güvenli Kod Geliştirme
  • Statik Kaynak Kod Analizi
  • Dinamik Kod Analizi
  • Sunucu Güvenliği
  • Penetrasyon Testi

gibi ana başlıklar altında bir dizi kırılımı da içeren çok geniş bir bakış açısıyla güvenliğin sağlanması gerekir.